Prispevki

  Sekcije kongresa
  • Mikrobi in okolje
  • Mikrobi in biotehnologija
  • Mikrobi in zdravje
  • Mikrobi in protimikrobne učinkovine
  • Mikrobi in analitika
  • Mikrobi in molekularne interakcije

  Vabimo vas, da na kongresu predstavite svoje raziskovalno delo. Predlog za posamezno ustno predstavitev/poster nam pošljite v obliki povzetka, pripravljenega po spodnjih navodilih, do 17. julija 2020 na e-poštni naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

  Programski odbor bo pošiljatelje obvestil o sprejetju povzetka najkasneje do 8. avgusta 2020.

  Prosimo vas, da zgodnjo kotizacijo poravnate najkasneje do 5. 9. 2020, če želite, da bo povzetek vašega prispevka natisnjen v zborniku povzetkov, ki ga bodo udeleženci prejeli ob registraciji.

  Navodila za oblikovanje povzetkov in plakatov

  V zbornik bodo vključeni sprejeti povzetki, ki bodo najpozneje do 17. julija 2020 prispeli na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
  V naslov sporočila (SUBJECT) nujno pripišite, v katero sekcijo bi želeli, da je vaš povzetek umeščen (če bo le mogoče, bomo vaše želje upoštevali). Obvestilo o sprejetju bo poslano po e-pošti vsakemu avtorju, ki bo svoj povzetek oddal, do 8. avgusta 2020. 


  Oblika povzetka

  Prosimo, da pri pripravi povzetkov dosledno upoštevate navodila (pridržujemo si pravico, da neustrezno pripravljen povzetek zavrnemo). Na voljo vam je tudi vzorec povzetka.

  • jezik: slovenščina
  • obseg: do 300 besed
  • razmik med vrsticami: enojni
  velikost črk: 

  • naslov – Times New Roman 14 pt, mastni tisk, velike črke, sredinska poravnava
  • avtorji - Times New Roman 12 pt, normalni tisk, sredinska poravnava; avtor, ki predstavlja delo, naj bo podčrtan
  • ustanove - Times New Roman 12 pt, normalni tisk, sredinska poravnava, naveden naj bo polni naslov  • stik – e-mail naslov
  • besedilo - Times New Roman 12 pt, normalni tisk, obojestranska poravnava Robovi: 3.5 cm, razen za desni rob 2.5 cm
  • vsebina:  - kratek uvod - material in metode - rezultati - zaključki Ključne besede: tri

  PROSIMO NE: 

  • vključujte naslovov za posamezne odlomke besedila 
  • zamikajte začetka odstavkov 
  • vključujte slik, preglednic, grafov 

   Prosimo upoštevajte, da bodo povzetki objavljeni v obliki, kot bodo prejeti. Avtorji naj zato poskrbijo, da v besedilu ni napak. 


  Oblika plakatov 

  • jezik: slovenščina 
  • velikost: 95 cm (širina) × 150 cm (višina) 
  • vsebina glave: naslov dela, avtorji, naslov ustanove, stik 

  vsebina besedila: kratek uvod, material in metode, rezultati (vključno s tabelami, fotografijami, grafi ipd), zaključki, zahvala, reference  

  Material za pritrjevanje plakatov bo priskrbel organizator kongresa. Avtorji, ki bodo predstavljali svoje delo, bodo sami namestili in odstranili plakate. Vsaj eden od avtorjev mora biti navzoč ob plakatu v času, ki bo namenjen njegovi predstavitvi. 

  Kongresni sekretariat
  Mateja Peric
  Prešernova 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
  Tel.: 01 2417 139, 041 370 920
  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  Informacije o  registraciji
  Prešernova 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
  Tel: 01 2417 136
  Faks: 01 2417 296
  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  Informacije o strokovnem programu
  Slovensko mikrobiološko društvo
  Prof. dr.  Marjanca Starčič Erjavec
  Gerbičeva 60, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
  E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  © Cankarjev dom, cultural and congress centre. All Rights Reserved.